EKG

Obor vyšetření: Interna - Kardiologie

Další názvy: elektrokardiografie, zátěžové EKG, ambulantní monitorování EKG podle Ho

Nemoci při kterých se provádí EKG

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis EKG

Elektrokardiografie, neboli EKG, je vyšetření, při kterém přístroj snímá elektrickou aktivitu srdce. Výsledkem je elektrokardiogram, graf zaznamenaný obvykle na milimetrovém papíře. Je to křivka změn elektrického napětí mezi dvěma body v průběhu času. Vyšetření EKG je rychlé, levné a nenáročné pro pacienta, přitom přináší mnoho důležitých informací o funkci srdce. Proto patří mezi základní vyšetření v interní medicíně.

Jak EKG funguje?

Impulsem pro stah jakékoli svalové buňky je v podstatě změna elektrického napětí mezi vnějškem a vnitřkem buňky. To samé platí i pro srdeční sval, jehož buňky musejí navíc pracovat velmi ukázněně a koordinovaně. Prvotní elektrický impuls vzniká ve shluku specializovaných buněk v srdeční síni (tzv. sinoatriální uzel), odkud je rychlými drahami distribuován do celého srdce tak, aby se srdeční sval koordinovaně stáhnul a co nejefektivněji vypudil krev ze srdečních dutin. Při ochabování srdečního svalu se napětí zase vrací do výchozího stavu. Tyto elektrické změny v průběhu srdeční práce se šíří až na povrch těla (jde řádově o milivolty), kde je můžeme snímat pomocí elektrod – a to se právě dělá při elektrokardiografickém vyšetření.

Kdy a proč se vyšetřuje EKG?

EKG je základním vyšetřením při podezření na onemocnění srdce. Používá se při diagnostice ischemických změn srdečního svalu, to jest změn z nedostatku kyslíku, jejichž nejvážnějším projevem je smrt srdečních buněk z nedostatku kyslíku – infarkt myokardu. Dále se pomocí EKG diagnostikují arytmie – poruchy srdečního rytmu. Na EKG se může projevit např. i zvětšení srdce při jeho selhávání nebo plicní embolie. EKG se běžně provádí v rámci předoperačního vyšetření před plánovaným výkonem v celkové anestézii nebo v rámci celkového interního vyšetření.

Všichni pacienti hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče jsou neustále monitorováni pomocí EKG.

Co dělat před EKG

Před vyšetřením není potřeba dodržovat žádný speciální režim. Jen je vhodné být v klidu a pokud jste právě vyběhl(a) schody, trochu se vydýchat, aby srdce pracovalo ve svém běžném, klidovém režimu.

Proces vyšetření EKG

Pacient, který podstupuje EKG vyšetření, si musí odložit do půl těla, popř. sundat i ponožky či punčochy – musí být přístupný pacientův hrudník, kotníky a zápěstí. Poté se položí na lehátko. Sestřička nebo lékař, který vyšetření provádí, nanese na pacientovu kůži trochu vodivého gelu, který zlepší přenos elektrických signálů na elektrody, a poté připevní vlastní elektrody pomocí gumových přísavek. Existují i elektrody ve formě samolepek na jedno použití, které jsou již gelem napuštěny. Celkem je elektrod deset – 6 na hrudníku a po jedné na každé končetině. Když jsou všechny elektrody rozmístěny, zapne se elektrokardiograf a během několika málo sekund z přístroje vyjede papír se záznamem a vyšetření je hotové.

Během snímání se ovšem pacient nesmí hýbat – všechny svaly mají při práci elektrickou aktivitu a velké pohyby by tedy mohly zakrýt tu srdeční. Samotné vyšetření není nijak nepříjemné, nanejvýš aplikace gelu může trochu zastudit.

Modifikace EKG

Ambulantní monitorování EKG dle Holtera

Při tomto vyšetření má na sobě vyšetřovaná osoba připevněn přístroj 24, popř. 48 hodin. Elektrody jsou na hrudníku a přístroj se upevní kolem pasu, pacient s ním může jít normálně do práce a provozovat jakoukoli jinou běžnou činnost. Toto vyšetření je důležité zvláště pro diagnostiku poruch srdečního rytmu, které se vyskytují občasně, pro potvrzení či vyloučení souvislosti některých potíží s onemocněním srdce. Může se jednat např. o pocity bušení srdce či bolesti na hrudi, které se vyskytují nepravidelně. Pacient si během vyšetření vede deník a v případě nástupu obtíží zaznamená čas. Lékař potom může zkontrolovat EKG v tomto čase.

Intermitentní ambulantní monitorování EKG

Toto vyšetření se praktikuje při obtížích, které se vyskytují méně často. Pacient nosí přístroj na záznam EKG delší dobu než den či dva a aktivuje jej při výskytu obtíží.

Zátěžové EKG

Bývá označováno nejčastěji jako tzv. bicyklová ergometrie, vyšetřuje, jak srdce pracuje při zvýšených nárocích. Pacient jede na rotopedu a přitom je mu snímáno EKG.

Jícnové EKG

Jedná se o méně rozšířené vyšetření, při kterém musí být pacient na lačno. Elektroda se mu zavede do jícnu ústy nebo nosem. Elektroda se takto dostane velmi blízko levé síně a získá se kvalitnější křivka, než při klasickém záznamu EKG. Využívá se při sporném záznamu z klasického EKG, anebo i jako léčebná metoda, při které se při poruchách srdečního rytmu nastolí pomocí elektrické stimulace síně rytmus fyziologický, tedy zdravý.

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření – záznam EKG je k dispozici ihned, potom je na lékaři, aby ho zhodnotil. Může na něm např. vidět, zda srdce trpí nedostatkem kyslíku, zda pracuje koordinovaně – to jest zda má správný rytmus, zda má správnou frekvenci (počet stahů za minutu), zda není zvětšené. Některé poruchy srdce se ovšem na EKG nemusí projevit, např. poruchy rytmu, které se vyskytnou jen jednou za čas, nebo pokud srdce začne pracovat nedostatečně až při určité fyzické zátěži. Při podezření na takovou poruchu lékař musí provést některá další vyšetření.

Další názvy: elektrokardiografie, zátěžové EKG, ambulantní monitorování EKG podle Ho

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: EKG

Přidejte zkušenost s vyšetřením EKG

EKG Holter je v pohodě - Athelas (27.04.17)

Dá se s ním i jezdit na kole, ale když se manžeta začne nafukovat, musíte přerušit jakoukoliv činnost, takže zastavit a počkat, až se změří tlak. To může být trochu problém - nedovedu si představit třeba řidiče autobusu. Přístroj trochu vrčí - v divadle nebo v kostele spolusedící můžou mít dojem, že vám kručí v břiše nebo vibruje mobil. Jinak ho v práci mít můžete, až na to, že jeden den si ho vyzvedáváte, a druhý den vracíte ve stejnou dobu, takže jestli se vám to vejde do pracovní doby (jdete na odpolední třeba), jde to. Pokud nejste instruktor plavání. :-)

Nafukování manžety při Holter měření - SilvinkaL (10.01.13)

Zrovna mám na sobě ekg holter a je to úplně v pohodě, mám nalepených 5 elektrod a ani o nich nevím, takže se není čeho bát. Krabičku mám u pasu, takže to nijak neobtěžuje. Tlakový byl o mnoho nepříjemnější, jak se mi co 30 minut nafukovala manžeta, to bylo strašné a toho zvuku jak to začalo jsem se pokaždé strašně lekla

Pravidelné EKG - adam nikolas (09.07.12)

Já na toto vyšetření chodím pravidelně každý týden. Na sledování jak pracuje srdce, potom chodím anzátěžové EKG a to mi nedělá dobře, ale musím to nějak překonat. Je to vlastně kolo na kterém se jezdí, jste napojeni na přístroj, který bám měří tepovou frekvenci, ukazuje křivku, a na něm se dá zjistit, jestli netrpíte nějakou skrytou vadou, která se nedá rozpoznat na normálním EKG.

Průběh EKG vyšetření - vocier (25.06.11)

Na jakési akci byla i sanitka, kde si zkoušeli děti první pomoc. A tak jsem poprosil lékaře, aby mi udělal vyšetření EKG (nemám žádné nemoci spojené se srdcem, ale to vyšetření jsem si nechal udělat tzv. preventivně). Ten se mě zeptal, zda jsem v poslední chvíli nevykonával nějakou náročnější fyzickou aktivitu (běhání atd.), tak jsem řekl, že ne (jinak by museli ještě chvíli počkat). Tak mi dali na obě zápěstí a ještě na nohy takové nálepky, které byly zespodu nagelované a shora byla taková kovová věc (nevím jak to popsat). Potom tam dali nějaké hadičky, které vedly do toho přístroje, který byl položený na zemi. Řekli mi, ať jsem v klidu, že se nemám hýbat a nemám mluvit, lehl jsem si na takové lehátko. Potom asi za minutu mi dali takový papír, na kterém byl zakreslený záznam činnosti srdce, bylo tam šest křivek. Všechny údery srdce zaznamenané na tom milimetrovém papíru byly skoro stejné.

Takže činnost srdce dobrá, bez tachykardií. Vůbec to nebolí ani to není nepříjemné. Jen to strhávání těch nálepek je nepříjemné, ale ne moc, asi tak jako když si strháváte náplast po odběru krve. Před ani po vyšetření nemusíte nic extra dělat (příprava na vyšetření), jen jak již jsem uvedl když jste předtím třeba běhali tak byste museli ještě chvilku počkat.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.