Elektromyografie

Obor vyšetření: Neurologie

Další názvy: EMG, měření elektrické aktivity svalu a nervu

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis elektromyografie

Elektromyografie, zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí.
Vyšetření se provádí ambulantně a není třeba žádná speciální příprava.
Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně nebo nervu. Při poranění nervu lze pomocí EMG určit nejen místo, ale i rozsah poškození.

Elektrické biopotenciály (elektrickou svalovou aktivitu) lze zaznamenávat buď jehlovými elektrodami zavedenými skrz kůži do svalu nebo povrchovými elektrodami umístěnými na kůži nad bříškem svalu.

Výsledkem elektromyografického vyšetření je graf, odborně elektromyogram nebo také EMG křivka.

Z historie vyšetření

Výborný popis svalů můžeme najít už v renesančním díle De humani corporis fabrica (stavba lidského těla), které napsal otec moderní anatomie Andreas Vesalius. Avšak jeho poznatky vznikly studiem svalů „mrtvých“. Studiem svalových pohybů se zabýval zejména Leonardo da Vinci.

První logickou dedukci toho, že svaly musí vykazovat elektrickou aktivitu, dokumentoval Ital Francesco Redi v r. 1666. Předpokládal, že rána od rejnoka elektrického má svůj původ v jeho svalech.

Rozvoj klinické myografie souvisí až s použitím jehlové elektrody Adrianem a Bronkem (1929), což poprvé v historii umožnilo sledování aktivity, spojené s činností jednotlivých svalových vláken (či malých skupin svalových vláken). Využití elektromyografických jehel dále zdokonalil v průběhu 50. a 60. let F. Buchthal.

V 60. letech skupina ruských inženýrů uvedla návrh elektronické protézy ruky, ovládané myoelektrickými signály.

Přístrojem na elektromyografii

K vyšetření se používá speciální přístroj zvaný elektromyograf. Tento přístroj registruje akční potenciál (vzruch), který vzniká záměrnou aktivací svalu nebo po podráždění periferního nervu. Vzniklý vzruch se šíří nervovým vláknem, aktivuje svalová vlákna a tím vzniká svalový záškub. Ty jsou elektrodami snímány, přenášeny do procesoru, zpracovány a zapsány v podobě EMG křivky na obrazovku.

Svalové odpovědi se mění při poškození nervu nebo svalu. Měření elektrické aktivity svalu a nervu pomáhá určit přítomnost poškození svalové tkáně (svalová dystrofie) nebo poruchy nervového vzruchu (amyotrofiní laterální skleróza, Lou-Gehrigova choroba). Při poranění nervu lze pomocí EMG přesně určit místo i rozsah poškození nervu. Přístroj také dokáže zjistit poruchy centrální nervové soustavy.

Speciální techniky také umožňují měřit změny velikosti elektrické odpovědi ve svalu při opakované stimulaci.

Kdy se elektromyografie doporučuje

Spektrum onemocnění periferního nervového systému a kosterního svalstva indikované k EMG vyšetření je velmi široké a rozhodnutí k indikaci tohoto vyšetření spadá do kompetencí neurologa.

Jedním z nejčastějších důvodů k EMG vyšetření je syndrom karpálního tunelu.
Onemocnění (syndrom) se projevuje postižením průběhu jednoho ze tří nervů zásobujících ruku v úrovni zápěstí a dlaně. Příznaky, které syndrom tvoří, jsou způsobeny stlačením tohoto nervu tam, kde prochází „tunelem“ pod příčným zápěstním vazem.

Dalším častým důvodem k EMG vyšetření je postižení nervových kořenů -
tzv. radikulopatie. Při výskytu kostních nárůstů (osteofytů) či při vyhřezlé meziobratlové ploténce (hernii) dochází k utlačení nervového kořene. EMG vyšetření má zde rovněž nezastupitelné místo, a to opět jak v diagnostice, tak ve sledování průběhu léčby a nakonec i v prognóze dalšího vývoje onemocnění. Nejčastěji dochází k postižení krčních a bederních nervových kořenů, které se projevují šířením bolestí z oblasti páteře do horní či dolní končetiny, brněním, trnutím, necitlivostí či oslabením svalové síly určitých svalů zásobených daným nervovým kořenem.

EMG vyšetření se dále provádí u dnes velmi časté zvýšené nervosvalové dráždivosti - tetanie, způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku. Mezi projevy tetanie patří především pocity mravenčení, brnění končetin, křeče, pocity tlaku na hrudníku, bušení srdce, pocity celkové slabosti, nevýkonnosti či zvýšené únavy.

Co dělat před elektromyografií

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Je dovoleno jíst, pít, užívat předepsané léky.

Průběh elektromyografie

Průběh vyšetření závisí na zvoleném typu elektromyografie, který se volí dle požadovaného cíle vyšetření.

Studie nervového vedení tzv. kondukční studie

Cílem vyšetření je měření rychlosti vedení akčního potenciálu ve stimulovaném nervu a velikosti elektrické odpovědi na tuto stimulaci ve svalu nebo nervu.
Vyšetření se provádí pomocí stimulační a snímací elektrody připojené na zdroj elektrických impulsů a záznamové a zobrazovací zařízení. Snímací elektroda je obvykle přilepena ke kůži povrchovou elektrodou. Po jejím přilepení je nerv stimulován velmi malým elektrickým impulsem vyvolávajícím jemný záškub ve svalu zásobeném tímto stimulovaným nervem. Stimulace je nebolestivá, ale můžete mít trochu nepříjemné pocity podobné jako při kontaktu se slabým elektrickým proudem.
Cílem tohoto vyšetření je porovnání rychlosti vedení v nervu či velikosti potenciálu elektrické odpovědi ve svalu s věkovou normou. Abnormální hodnoty mohou potvrdit poškození vyšetřovaného nervu úrazem, dlouhotrvajícím tlakem, zánětem, poruchou látkové výměny nebo toxickými látkami.

Jehlová elektromyografie

Měří charakteristiky akčních potenciálů souboru svalových vláken zásobených jedním nervovým vláknem.

Hlavní rozdíl od předchozího vyšetření spočívá v zanoření snímací elektrody do svalu. Jedná se o velmi tenkou jehlu, mnohem tenčí než jsou jehly používané např. k odběrům, či aplikacím léků.

Její tloušťka je srovnatelná s inzulínovou jehlou. Při vyšetření můžete pocítit
lehké píchnutí podobné jako při vpichu injekce do svalu. Tato procedura je spojena s minimálním rizikem krvácení či zanesení infekce, jelikož používané jehly jsou sterilní. Změnou polohy jehly ve svalu je vyhledávána optimální pozice pro záznam akčních potenciálů.

Cílem vyšetření je porovnání různých parametrů akčních potenciálů motorických jednotek s věkovou normou. Abnormální hodnoty mohou potvrdit poškození vyšetřovaného svalu při postižení zásobujícího nervu, např. při postižení vláken nervových kořenů, pletení či periferních nervů nebo při postižení samotného svalu zánětem, poruchou látkové výměny nebo toxickými látkami.

Po vyšetření

Po vyšetření nejsou nutná další opatření. Pokud je EMG záznam vyhodnocen jako negativní (v pořádku), může pacient ihned odejít domů a věnovat se jakékoli činnosti. Tak jak to jeho stav dovolí.

Pokud se ale na záznamu z vyšetření objeví nějaké nesrovnalosti, je možné, že budou následovat další, doplňující vyšetření.

Výsledek elektromyografie

Lékař, specialista umí vyhodnotit EMG křivku, a proto je předběžný výsledek oznamován ihned po elektromyografii. V případě potřeby je ihned domluven termín doplňujících vyšetření.

Alternativní vyšetření

Určitou alternativou tohoto vyšetření je magnetická rezonance (MR), která umožňuje pouhé zobrazení nervů. Neumožňuje však snímání elektrické aktivity svalů a nervů, ani nepodá informace o jejich funkčnosti.

Další názvy: EMG, měření elektrické aktivity svalu a nervu

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: elektromyografie

Přidejte zkušenost s vyšetřením elektromyografie

Velmi bolestivé vyšetření - Daniella21 (22.09.21)

Bylo to nejbolestivější vyšetření, jaké jsem kdy absolvovala. Vpich do lýtka byl úplně pekelný. Někteří lidé si tu stěžují, že je ostatní zbytečně straší. Já jsem naopak vystrašená nebyla ani trochu, protože jsem si přečetla, že je to jen nepříjemné a to samé mi řekla doktorka. Ovšem nepříjemné bylo hlavně překvapení, kterého jsem se dočkala v podobě nevídané bolesti. Ano, můj práh bolesti je dost nízko. Ale za mě toho vyšetření pokud možno už nikdy. Navíc mě lýtko i několik hodin po vyšetření stále bolí, ach jo.

Bezbolestné vyšetření - Pokluda (09.03.21)

Dnes jsem byl na vyšetření dolních končetin.
Vyšetření je bezbolestné. Časově trochu náročné - asi 50 minut.

Podezření na karpály se nepotvrdilo, vyšetření byl - SobCze (28.04.20)

Jedno z nejméně příjemných vyšetření co jsem zažil. Elektrody mají docela sílu a ruce vám skáčou jak se jim zlíbí. Není to však bolest jako taková, jen kopanec nebo jak křeč. Asi jak když se dotknete ohradníku. Dá se to zvládnout, největším strašákem jsou spíš lidé v diskuzi, kteří píší že jeli pomalu na ARO. Jehličky cítíte pouze vpich, žádné šoky nic… Bolestivé je pak pouze to, jak lékař jehlou ve svalu pohybuje. Byl jsem vyšetřován s podezřením na karpální tunely na obou končetinách. Doba zákroku 45min, kde jsem se dost zapotil, nemůžu ale říci, že by se to nedalo vydržet. Určitě doporučují neprocházet diskuze. Horší je ten stres před. Paradoxně karpál nepotvrzen.

Omyl, není to nic příjemného - Haluzr (20.09.19)

To jak tady někteří říkají a nadávají že strašíme lidi. U¨vedu vás v obraz. Tahle prehistorická metoda je naprostý humus. To, že to někdo vydrží, neříká nic o metodě, ale o něm. Tedy jste-li apatičtí, bezcitní, tak by do vás mohli pustit i 220V ze zásuvky a nevadilo by vám to..

- Rodana (19.12.18)

Nechápu, proč někteří lidé musí děsit ty ostatní, které toto vyšetření teprve čeká. Asi si v tom libují. Dnes jsem šla na vyšetření vystresovaná, zoufalá a bůhví co ještě. Mockrát Vám všem, co vás to tak strašně bolelo,„děkuji“. Vyšetření je nepříjemné, ale o bolesti mám úplně jiné představy. Sestřička byla příjemná, pan doktor Dufek v pohodě (Brno).

EMG nebolí! - Lindabl (11.11.16)

Dnes jsem v Praze byla na vyšetření EMG, není důvod se obávat bolesti, vpichy jsem necítila vůbec, elektika jen škubala nohou. Opravdu, není důvod ke strachu, já jsem týden nespala úplně zbytečně.

EMG byla v pohodě - Kubajz1 (18.08.16)

Včera jsem byl na EMG vyšetření pro bolestivý syndrom LS páteře, bolesti vystřelují do nohou.

Byl jsem vyšetřen za pomocí elektrod i jehliček. Samotné vyšetření je za 15 minut hotové a je to obojí v pohodě. Je zbytečné se vyšetření obávat, dopředu se stresovat je naprosto zbytečné.

Jedinou komplikací je, že po vyšetření a i dnes mě bolí svalstvo po jeho stazích způsobených elektrickými výboji. Něco jako po tůře, ale to jistě brzy odezní. Opravdu se není čeho bát.

Dvacet minut trápení na elektromyografii - RudolfC (22.09.15)

Vyšetření v pohodě, jenom ta elektrika do jehličky je trochu záběr, i slzy samy od sebe mi dneska vyjeli. Dá se to, těch 20 minut trápení uteče rychle.

EMG - jen to trochu štípne - Devr (09.09.15)

Dnes provedeno EMG, 2× vpichy do každé nohy. Lýtka - asi uprostřed zevnitř a tam, kde mi končí boxerky, kde začíná sval stehenní pod tou kostí pánevní, jak každému trčí. :) Jsem strašpytel, tak jsem čekal bolest, ale jen to trochu štípne a ani nevíte, že je vpíchnuta elektroda, je totiž tak tenká, 5 cm dlouhá (asi jako akupunkturní jehla), že to opravdu necítíte. Zapíchne asi 2 cm a pak si, když tak zastrčí, nebo povysune, jak potřebuje, ale i to necítíte, snad trošičku, ale to nestojí za řeč. :) U jednoho vpichu do toho stehna, až po akci cítím trochu, jako bych se ťuknul o roh stolu do svalu, trošku bolest, asi mi trefila nervík. :)

Takže vyšetření pohoda a nikdo se nebojte, zbytečný stres si působíte. U mě horší diagnóza, chronická kořenová léze na pravo, mám problém s mrškou ploténkou L5, která mi dráždí do nohy. :)

Moje zkušenost s EMG - stonoška (17.08.15)

Byla jsem na EMG vyšetření - komu nevadí injekce, tak to vůbec nic není. Klidně bych na to šla znovu.

Elektromyografie - Baboosha (14.08.15)

Každý inteligentní člověk minimálně tuší, že vnímání bolesti je velmi subjektivní. Takže to, co si tu čtete, vás potkat může a nemusí. Já u EMG trpím jak zvíře, brečím a několik dní se mi blbě chodí, přičemž z vyšetření nedokážu dojít po svých domů. Moji mamině a bráchovi to nepřijde nic extra… Já bych si raději nechala znova trhat osmičky než tohle, ale uvidíte sami. V každém případě, dá se to přežít, ať už vás to bude bolet nebo ne. :)

Páteř - Indule (13.07.15)

Byla jsem již několikrát na vyšetření nohou kvůli páteři. Jehličky opravdu nebolí, ale potom, když pan doktor vpustil elektřinu, tak jsem cítila v některých místech silnou bolest. Nejvíce kolem kotníků. Za 14 dní mě to čeká znovu.

EMG - skvělé - Ilona 57 (25.06.15)

Prošla jsem dnes vyšetřením EMG, po přečtení některých recenzí jsem dostala z tohoto vyšetření obrovský strach. Vůbec, to nebolí, měla jsem vyšetření jehlou i s elektrodou a pořád jsem čekala, kdy přijde nějaká bolest.

Nic nebolí, u elektrody jen trošku škubne a to je vše. Takže nenechte se strašit negativními recenzemi. Opravdu to nic není. A trvalo dohromady asi 10 minut.

Výborné a bez bolesti - keding (24.02.15)

Zdravim, byla jsem na vyšetření EMG horních končetin den předtím jsem tu četla vaše zkušenosti a ted se tomu musim smát. Absolutně nebolestivé člověk by u toho málem usnul.

Velice nepříjemné - Marie1313 (30.10.14)

Dobrý den, chtěla jsem se také podělit o zkušenost z tohoto vyšetření. Velice nepříjemné a dokonce i chvilkama velice bolestivé. Na jedné noze mám křečové žíly a myslela jsem bolestí, že nevydržím. Příště se tomuto vyšetření raději vyhnu, mrvily mi nohy, a proto jsem musela toto vyšetření podstoupit. Nechci nikoho strašit, ale já mám velice nedobrou zkušenost s tímto vyšetřením a je mi jedno, kdo si co říká, moje tělo je jenom moje, a pokud mě to bolelo, řeknu to!

EMG vyšetření pravé nohy - 012345 (08.10.14)

Ahoj všichni, včera jsem byla na EMG vyšetření pravé nohy a po všech těch hrůzostrašných zážitcích, které jsem se tady dočetla, jsem se hrozně bála. Musím napsat, že úplně zbytečně. Elektrika, kterou mi pouštěli do nohy, byla úplně v pohodě a pak následovalo postupně pět vpichů do svalů nohy a zad. Musím uznat, že vpichy nebyly o nic horší než normální injekce, po 25 minutách bylo hotovo, a proto chci napsat všem, kteří se na takové vyšetření chystají, ať se vůbec nebojí… Opravdu není čeho. :-)

Bolestivé EMG - LPZR (09.07.14)

Před lety jsem byla na EMG levé nohy, nepřijemné a dost bolestivé i nějakou dobu po vyšetření. Teď mě to čeká na obou rukou a vůbec se netěším.

- Lenixy (17.04.14)

Lidi neblaznete. Dnes jsem byla na EMG hornich a dolnich koncetin. Do hornich nejprve elektrody a nasledne 3 jehlove vpichy. Neni to prijemne,ale rozhodne to neni na ARO,omdleni nebo jak se to tu popisuje. Elektrody se prikladaji cca na 5min na kazde ze sledovanych mist a dulezite je snazit se pri vysetreni relaxovat,mit zavrene oci. Na kotnicich bylo vysetreni vic neprijemne nez na rukach. Stipani,tlak,cukani. Nasledne vpich je klasicke stipnuti,cilene pak musite zatinat sval,coz je citlivejsi. Po par minutach po skonceni me rozhodne nic nekrvacelo ani nebolelo.

EMG jehly - zaperinka (04.12.13)

Nic horšího Jsem nikdy nezažila, spousty vpichů do lýtek a nohou, mám oteklá místa a křeče do všech svalů na nohou a nemůžu vyjít schody. Elektrody nebolí, ale jehly příšerně. Hrůza.

Žádný strach - Hana18 (11.11.13)

Dnes jsem byla na emg vyš. pravé nohy. Lékařka mi přikládala nejdříve elektrody a pak jehličky. Vyšetření nebolí, byla jsem vytrašená z recenzí a musím napsat těm lidem - co to způsobili - NESTRAŠTE PACIENTY! Hana

EMG vyšetření před 30 lety - Leniska67 (19.06.13)

Jsem ráda, že si zde mohu přečíst že se dá vyšetření přežít. Čeká mne totiž příští týden. Naposledy jsem byla na tomto vyšetření před 30 lety a snad nic horšího jsem nezažila. Píchali do mě jehly - žádné tenké, ale tlusté duté a vrtali se mi ve svalech. Pokud se jednalo o lýtko či větší sval, dalo se to přežít, ale vpichy např. do bříška dlaně apod. Hrůůůza. Tak doufám, že se to již někam posunulo, držte mi palce, po této zkušenosti mi nebude nejlépe!

Lenka

Nepříjemné výboje při EMG - Jirka9966 (19.06.13)

Elektrody povrchové výboje jsou dost nepříjemné,jehly na 3 místech dlaně u palce,malíková hrana a mezi palcem a ukazováčkem bolí pouze vpich jinak není cítit

Krční dystonie a EMG - mc2 (21.04.13)

Byl jsem na EMG kvůli krční dystonii, celkově jsem tam přišel pěkně vynervovaný a vystresovaný a celkově pěkně rozklepaný. Nebudu popisovat ty okolnosti, i když jednání lékařky příšerné, všechny informace jsem z ní musel pracně tahat, podle jejího výrazu jsem jen zdržoval. Vyšetření jako takové prováděné jehličkami příjemné nebylo, ale dalo se vydržet. Špatně mi nebylo, jen jeden vpich/sval bolí ještě 2 dny po zákroku a místo je oteklé.

EMG nebolí - moszus (19.03.13)

Dnes jsem absolvovala EMG vyšetření pravého stehna a beder,měla jsem veliký strach,ale zbytečně,vůbec to nebolelo jen ty el. impulzy byly nepříjemné. Nejdříve mi přikládali elektrody a pak mi napíchavali jehličky.Když doktor viděl můj výraz, tak mě uklidňoval,že to nebolí a měl pravdu.MM

Vyšetření dolních končetin EMG - Danielaaaaaa (16.03.13)

Taky jsem podstoupila tohle vyšetření na obou dolních končetinách, trvalo to asi půl hodiny a už bych na to nikdy nešla, z impulzů se mi dělalo špatně, když jsem se pak vypotácela do čekárny, celá jsem se klepala a měla úplně modré rty. Trvalo mi 3 hodiny, než mě to přešlo.

EMG při syndromu karpálního tunelu - Maggie2707 (29.10.12)

V roce 2008 jsem byla na EMG vyšetření kvůli syndromu karpálního tunelu na obou rukách a následně jsem šla na operace. Za týden jdu na další měření a mám dost divný pocit, že to bude zase na operaci. Příznaky mám úplně stejné jako v roce 2008. Doktoři tvrdí, že to postihuje ženy mezi 30-60 lety, ale mě bylo v roce 2008 19 let. A co si budeme povídat v dnešní době jít na neschopenku a ještě k tomu na takhle dlouho je docela risk. Ale zdraví máme jenom jedno, že?

Petra P.

EMG po výhřezu ploténky - Jurka Jura (29.10.12)

4.10.2012 jsem podstoupil EMG vyšetření. Mám výhřez meziobratlové ploténky v bederní části páteře. Vyšetření bylo naprosto bezbolestné a neměl jsem ani nepříjemné pocity. Lékař i sestra byli korektní a vše mně vysvětlili. Bylo to docela zajímavé. Z vyšetření nemusíte mít žádné obavy.

Nepříjemnost EMG - V. Michaela (10.09.12)

Minulý týden jsem podstoupila EMG vyšetření u lékaře v Lomnici nad Popelkou, který mi nejprve sám na vlastní ruce ukázal průběh vyšetření a i to, co provede impuls do svalu. V mém případě postačilo vyšetření přikládáním elektrod, bylo to bezbolestné, ale nepříjemné. Přesto se není třeba obávat.

Bohužel mě ale čeká operace karpálního tunelu na pravé ruce, to už asi tak v pohodě nebude.

Hezký den.

Průběh EMG v nemocnici - Hel.K. (24.05.12)

Včera jsem na tom vyšetření byla v nemocnici a jsou tam hodné sestry a pan doktor. Bála jsem se a vše mi vysvětlili. Bylo to chvilkami nepříjemné, ale jinak o.k. Vůbec bych se nebála. Byla jsem tam kvůli nártu.

EMG - darcina (25.05.10)

Dobrý den

vím, že si každý myslí, že je to hrozivé, ale není. Dá se to vydržet a také to netrvá dlouho, neboť sama jsem byla na tomhle vyšetření ohledně horních končetin a proto vám to píši. Kdokoliv půjde na toto vyšetření EMG nemusí se obávat, věřte mi.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.