Ergometrie

Obor vyšetření: Interna - Kardiologie

Další názvy: zátěžové EKG, bicyklová ergometrie, "šlapání na kole", zátěžová

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis ergometrie

Ergometrie ukáže, jak Vaše srdce zvládá fyzickou zátěž. Když jste v klidu, Vaše (zdravé) srdce pracuje jen na necelou čtvrtinu maximálního výkonu. Některá onemocnění srdce se proto projeví až na vrcholu námahy.

Ergometrie spočívá v postupném zvyšování tělesné námahy za současného snímání EKG, průběžně je měřena tepová frekvence a krevní tlak.

Kdy se ergometrie provádí?

Toto vyšetření Vám lékař předepíše při podezření na srdeční onemocnění, jehož příznaky jsou vyvolány námahou (angina pectoris, některé poruchy rytmu). Ergometrie slouží i ke sledování průběhu těchto onemocnění a k hodnocení účinnosti léčby. Provádí se i po prodělaném infarktu, po srdečních katetrizacích a operacích, aby se zjistila tolerance námahy srdcem. Oddělení tělovýchovného lékařství určují pomocí ergometrie vhodnou tréninkovou zátěž.

Kdy nelze zátěžové EKG vyšetřit?

Nebezpečné je provádět ergometrii při nestabilní angině pectoris, při závažných poruchách srdečního rytmu a při zúžení aorty.

Vyšetření je nutné odložit, probíhá-li u Vás akutní zánětlivé onemocnění.

Princip ergometrie

Když se hýbete, stoupá spotřeba energie a kyslíku ve Vašich svalech. Energii a kyslík nesou do svalů tepny plné krve. Tepny v namáhané oblasti se rozšíří. V jiných pro tu chvíli méně potřebných místech, například v trávicím traktu, se tepny naopak zúží. Toto samotné však nestačí.

Ještě je nutné zvýšit srdeční práci. Srdce se začne stahovat rychleji a účinněji. I srdce je ale sval, který pro svou práci potřebuje energii a kyslík. Úzká vrstvička srdeční stěny získá kyslík a živiny difuzí z krve, která je v srdečních dutinách.

Zbytek srdeční stěny je odkázán na koronární cévy odstupující z kořene aorty. Ty se rozšíří, aby umožnily větší průtok krve k namáhanému srdečnímu svalu. Pokud jsou na stěnách srdečních cév nalepené tukové pláty (při ateroskleróze), není rozšíření těchto cév možné.

Oblast srdce zásobená zúženou cévou začne trpět nedostatkem kyslíku a živin. Bez kyslíku je zpracování základní živiny, glukózy, málo účinné, jako odpadní produkt vzniká kyselý laktát. Laktát (kyselina mléčná) dráždí nervová vlákna a člověk cítí bolest na hrudi.

Srdce je zvláštní sval

Srdce je sice sval, ale ne ledajaký. Některé srdeční buňky se specializují na tvorbu elektrických vzruchů, další na jejich vedení k pracovním srdečním buňkám. Pracovní srdeční buňky reagují na změnu napětí stažením. A protože jsou pracovní buňky navzájem spojené, postupně se synchronně stahují celé srdeční oddíly.

Lidské tělo je z větší části tvořeno vodou, proto jsme dobře vodiví. Elektrický proud vznikající v srdci je veden na povrch těla a tam jej snímají elektrody. Nepatrné změny napětí jsou zesíleny a zobrazeny jako křivka závislosti napětí na čase. Známá zubatá křivka EKG.

Při srdeční ischémii (nedostatek krve a živin v srdci) se mění tvar křivky EKG, lékař z ní pozná, ve které části srdce kyslík schází a o jak významnou záležitost se jedná.

Co dělat před ergometrií

Dvě až dvanáct hodin před vyšetřením nepijte alkohol a nekuřte. (Řiďte se doporučením svého kardiologa.) Jednu až dvě hodiny před vyšetřením nejezte a nepijte kávu. Lékař Vám možná upraví dávkování léků před vyšetřením.

S sebou si vezměte cvičební úbor, sportovní obuv, mýdlo a ručník.

Proces vyšetření ergometrií

Nejprve Vás lékař klinicky vyšetří, sestřička Vám připevní elektrody na trup a končetiny a ováže manžetu tlakoměru kolem paže. Pak Vám změří klidový tep, tlak a natočí EKG.

Potom se posadíte na speciální rotoped. Na hrudi a na končetinách budete mít elektrody, na paži manžetu tlakoměru, od všeho povede spousta drátů k přístrojům. Vy podle pokynů zdravotníka pojedete na kole. Obvykle po třech minutách je zkontrolována křivka EKG, změřen Váš tlak a puls a zvýšena zátěž – odpor, který Vám rotoped klade.

Vyšetření končí při dosažení určité tepové frekvence spočítané podle Vašeho věku.
Předčasně se vyšetření ukončuje při Vašem vyčerpání a při dušnosti nebo bolestech na hrudi. Končí se i při změnách EKG křivky typických pro ischémii, při vážnější poruše rytmu srdce a při velké změně krevního tlaku.

Po ukončení zátěžového testu se položíte na lehátko a za pokračujícího monitorování EKG, pulsu a tlaku můžete 10-15 minut odpočívat. Lékař sleduje, jak rychlost návratu ke klidovým hodnotám.

Celé vyšetření trvá asi půl hodiny. Žádná omezení v následujících hodinách nejsou nutná.
Alternativou k rotopedu jsou běhátko, schůdky, nebo rumpál, kde točíte pákou rukama.

Výsledek ergometrie

Křivka zátěžového EKG je dostupná ihned, hodnotit ji ale musí odborník – zkušený kardiolog – proto nemusí být zpráva pro lékaře, který o vyšetření požádal, hotová okamžitě.

Lékař Vám možná doporučí absolvovat další vyšetření, například ECHO, nebo zátěžové ECHO.

Podle výsledku ergometrie Vám Váš lékař může upravit léčbu a vysvětlit, jaká zátěž je pro Vaše srdce vhodná a bezpečná a jakých aktivit byste se měli vyvarovat.

Další názvy: zátěžové EKG, bicyklová ergometrie, "šlapání na kole", zátěžová

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: ergometrie

Přidejte zkušenost s vyšetřením ergometrie

Ergometrie a uvolnění - Bohumír (30.09.10)

Po skončení zátěže je pro mě velmi nepříjemný okamžitý přesun na lehátko, bez částečného uvolnění na rotopedu, tedy šlapáním bez zátěže.

Myslím, že vyšetřující lékař by měl tuto fázi uvolnění umožnit. V popisu vyšetření není toto přesně stanoveno, není tedy zakázáno.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.