Kardiotokografie

Obor vyšetření: Gynekologie

Další názvy: CTG vyšetření, KTG, vyšetření srdečních ozev plodu a stahů dělohy

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis kardiotokografie

Kardiotokografie neboli CTG vyšetření, někde také užívají zkratku KTG, slangově „pásy“ nebo také „monitor“ je přístrojové monitorování srdeční činnosti plodu a děložních kontrakcí. Tyto parametry jsou zaznamenávány a z výsledného grafu lékař nebo porodní asistentka ihned poznají jak se miminku uvnitř matčina těla daří.

Vyšetření je zcela nebolestivé a nijak neovlivňuje těhotnou ženu ani její plod.
Metoda umožňuje včas diagnostikovat poruchy děložní činnosti nebo nitroděložní ohrožení plodu například nedostatkem kyslíku tak, aby mohla být se včas podniknuta vhodná opatření.

Kardiotokografie je v současnosti nejrozšířenější metoda, která se používá ke sledování stavu plodu uvnitř dělohy. Do praxe byla zavedena v 60. letech 20. století a ihned se stala velmi používanou.

Jakým přístrojem se kardiotokografie provádí?

K vyšetření se používá speciální přístroj zvaný kardiotokograf. Tento přístroj registruje děložní kontrakce, srdeční činnost plodu, pohyby plodu a reakce miminka na kontrakce. Kardiotokograf přijaté informace zpracovává a zapisuje v podobě dvou křivek na obrazovku a na papír. Jedna křivka (horní) zachycuje srdeční tep miminka a druhá (dolní) děložní aktivitu. Mezi nimi jsou pak v podobě šipek nebo čárek zaznamenány pohyby miminka.

Grafický záznam všech těchto parametrů se hodnotí v závislosti na čase. Jeho vyhodnocení umožňuje včas zjistit, že se miminku nedaří dobře, že je v ohrožení a včas zasáhnout. Přístroj signalizuje nepravidelnosti ozev buď akusticky, nebo opticky. Nejnovější přístroje mají snímače, které nemusí být přímo napojeny na přístroj, takže se maminka může volně pohybovat.

Kdy se kardiotokografie doporučuje

Toto vyšetření se provádí u všech budoucích maminek ke konci těhotenství. Přibližně od 32. týdne těhotenství, při každé kontrole u lékaře. Nejprve 1× za 14. dní, později, od 36. týdne 1× za týden. Po termínu porodu (při přenášení) se provádí 1× za dva dny. V případě potřeby i častěji.

Velký význam má CTG vyšetření také v průběhu porodu, kdy je velice důležité monitorovat stav miminka v závislosti na děložní činnosti.

Co dělat před kardiotokografií

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Můžete normálně jíst, pít a užívat předepsané léky. Někdy je vhodné se krátce před vyšetřením najíst, aby se zvýšila pohybová aktivita plodu. Snižuje se tím pravděpodobnost, že bude miminko „spát“ a monitorovací čas se tak bude muset prodloužit.

Snímací sondy se při vyšetření přikládají na obnažené břicho. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat a zvolit vhodné oblečení už doma.

Pokud lékař ve své ordinaci kardiotokograf nemá a odesílá Vás na záznam do jiné ordinace nebo do nemocnice, je nutné si s sebou vzít těhotenskou průkazku a písemné doporučení k tomuto vyšetření.

Průběh kardiotokografie

Vlastní vyšetření se v těhotenství provádí v polosedu s vypodloženými zády nebo v leže na boku. Během první doby porodní je možné při vyšetření také chodit.

Poloha na zádech není v posledních týdnech těhotenství vhodná z důvodu „syndromu dolní duté žíly“. Těžký plod tlačí na dolní dutou žílu, tím se snižuje žilní návrat krve k srdci, u budoucí maminky se může objevit kolapsový stav. Řešením je poloha na levém boku.

Po uložení se do vhodné polohy je třeba posunout oděv tak, aby zůstalo volné břicho. Okolo břicha se pak připnou dva elastické pásy. Pod každý se zasune jedna sonda. Jeden pás je umístěn na vrchu dělohy a sonda snímá její aktivitu – kontrakce, jejich sílu, frekvenci, pravidelnost. Druhý pás vede spíše přes břicho nebo pod břichem a sonda na něm zjišťuje činnost srdíčka miminka – pravidelnost, zrychlení či zpomalení v závislosti na kontrakcích.

Vyšetření trvá 20 – 30 minut, podle potřeby i déle. Tato doba je stejná i u monitoringu dvojčátek, moderní přístroje umí zaznamenat srdeční činnost obou plodů najednou.

Během vyšetření je třeba být v klidu, neměnit rychle polohu. Sondy, především ta pro snímání srdečního tepu, jsou velmi citlivé. Podle pohyblivosti plodu je někdy třeba pozici sond během monitorování i několikrát upravit.

Typy kardiotokografie

Kardiotokografie **zevní - srdeční akce a děložní činnost je snímána zevními snímači, které jsou umístěné na břiše. Nejčastější způsob monitorování.

Kardiotokografie vnitřní – provádí se až v průběhu samotného porodu, podmínkou provedení je odtok plodové vody. Vnitřní elektroda se pochvou zavádí až ke kůži na hlavičce miminka, později, při postupujícím porodu se sonda odstraní. Pro miminko tato metoda není nijak nebezpečná ani jej nijak neomezuje.

Často se používá kombinace těchto metod – vnitřní kardiografie (monitorování srdeční činnosti plodu) a zevní tokometrie (sledování děložní činnosti).

Další možností je i zátěžová kardiotokografie – provádí se až kolem předpokládaného termínu porodu nebo po něm (při přenášení). Za trvalého monitorování se děloha stimuluje léky k aktivitě. Zjišťuje se tak připravenost dělohy k porodu a také reakce miminka na kontrakce.

Po kardiotokografii

Po vyšetření nejsou nutná další opatření. Pokud je CTG záznam vyhodnocen jako negativní (v pořádku), může žena ihned odejít domů a věnovat se jakékoli činnosti. Tak jak to její stav dovolí.

Pokud se ale na záznamu objeví nějaké nesrovnalosti, je nutné podstoupit další vyšetření (např. UZ vyšetření, opakovaný CTG záznam…).

Výsledek kardiotokografie

Na záznamu se sleduje a hodnotí:

Srdeční akce plodu - pravidelnost, rychlost, rekce na pohyb a nevíce reakce srdeční činnosti na děložní činnost. Normální rozmezí je mezi 110-160 údery/minutu.

Bazální frekvence – je osa kolem níž kolísají srdeční ozvy plodu.

Tachykardie plodu – znamená, že srdíčko bije rychleji než 160 úderů/min. Přirozeně se činnost srdce zvyšuje při pohybové aktivitě miminka. Patologicky například při teplotě matky nad 38°C, při předčasném porodu.

Bradykardie – je zpomalená srdeční činnost pod 110 tepů/ min. Příčinou může být například nedostatek kyslíku pro plod, ovlivnění miminka léky (analgetiky).
Děložní kontrakce – hodnotí se velikost (síla), pravidelnost, četnost, rychlost jak následují jednotlivé stahy za sebou.

Decelerace – je pokles(zpomalení) srdeční činnosti miminka v závislosti na kontrakcích. Rozlišuje se časná decelerace – zpomalení srdečních tepů nastává zároveň s kontrakcí dělohy. Příčinou je tlak okolních tkání na hlavičku plodu , nebývá spojeno s nedostatkem kyslíku pro plod.

Pozdní decelerace – zpomalení nastane až po vrcholu děložního stahu. Vyskytuje se při nedostatku kyslíku pro plod.

Variabilní decelerace - nemají jasnou souvislost s kontrakcemi. Nejčastější typ decelerací. Příčinou bývá nejčastěji stlačení pupečníku.

Výsledek kardiotokografie je známý ihned, lékař nebo porodní asistentka ihned poznají, zda je záznam v pořádku.

Nepřesné výsledky testu

Tento test bohužel není občas přesný. Někdy se stane, že se miminko při monitorování posune na jiné místo a sonda přestane zaznamenávat srdeční činnost. Může se také stát, že je záznam i jinak falešně pozitivní – vykazuje problémy, které vůbec nejsou. V případě, že se lékaři něco nezdá, doporučí další vyšetření, aby se ujistil, že je s miminkem vše v pořádku.

Pokud se ale tato podezření potvrdí, může lékař doporučit okamžité ukončení těhotenství, nebo porod operačním způsobem (císařským řezem), případně urychlit průběh porodu vhodně zvolenými léky či jejich kombinací.

Další názvy: CTG vyšetření, KTG, vyšetření srdečních ozev plodu a stahů dělohy

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.