Kolposkopie

Obor vyšetření: Gynekologie

Další názvy: vaginoskopie, vyšetření pochvy a děložního čípku, nativní kolposkopie

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis kolposkopie

Kolposkopie je optická vyšetřovací metoda, která pomáhá odhalit změny na sliznici děložního čípku, případně v pochvě nebo na zevních rodidlech. Je nedílnou součástí preventivních gynekologických prohlídek a slouží k časnému záchytu přednádorových, nádorových, zánětlivých i jiných změn na děložním čípku. Včasné rozpoznání těchto změn je velmi významné pro rychlé zahájení léčby a pro následné úplné vyléčení. Proto je velmi důležité pravidelně, na preventivní prohlídky docházet. Ženám všech věkových kategorií je plně hradí zdravotní pojišťovny.

Kolposkop

Přístroj, kterým se toto vyšetření provádí se nazývá kolposkop. Je to speciální mikroskop se silným zdrojem světla umožňující 8-40ti násobné zvětšení (přiblížení) prohlížených míst. Toto přiblížení zvýrazní změny, které by mohly být při vyšetření pouhým okem přehlédnuty. Některé kolposkopy jsou vybaveny kamerou nebo fotografickým přístrojem, což umožňuje přesnou dokumentaci nálezů.

Co dělat před kolposkopií

Před kolposkopií není třeba žádná speciální příprava. Jedná se v podstatě o běžné gynekologické vyšetření. Je zcela nebolestivé, trvá pouze několik minut. Můžete být najedená. Vyšetření se neprovádí v době menstruačního krvácení.

12 hodin před vyšetřením byste si neměla zavádět žádné tampóny ani žádné vaginální léky.

Průběh kolposkopie

Vyšetření provádí lékař/ka, gynekolog, v každé gynekologické ambulanci. Při kolposkopii žena zaujímá polohu v polosedě na gynekologickém vyšetřovacím lehátku. Lékař nejprve zavede gynekologická zrcadla. Po správném umístění je mírně rozevře, tím dochází k fixaci děložního čípku do vhodného postavení, tak, aby jej bylo možné co nejlépe prohlédnout. Někdy samotné kolposkopii předchází ještě stěr z čípku na onkologickou cytologii. Pak probíhá samotné vyšetření kolposkopem.

Provádí se tzv. prostá kolposkopie nebo také odborněji nativní kolposkopie, při které lékař pouze setře štětičkou hlen z děložního hrdla a následně sliznici pomocí kolposkopu prohlíží. Takto lze zjistit základní změny, infekci a především zdroje krvácení.

Další fází je tzv. rozšířená kolposkopie. Nejprve se hrdlo děložní potírá 3% kyselinou octovou, která rozpustí hlen a zvýrazní případné patologické změny epitelu (sliznice). Aplikace kyseliny octové a její působení na sliznici je zcela nebolestivé, doteky namočenou vatovou štětičkou jsou vnímány pouze jako chladivé.
Dalším krokem rozšířené kolposkopie je aplikace Lugolova roztoku. Tento jodový roztok obarví sliznici děložního čípku. Některá místa nemusí barvu přijmout a zůstávají světlejší, zde je nutné provést další vyšetření, případně je dlouhodobě sledovat při pravidelných kontrolách.

V případě nálezu abnormálních změn při kolposkopii může lékař v indikovaných případech odebrat malý vzorek z postižené oblasti (provede odběr biopsie). Samozřejmě po konzultaci s klientkou. Po jeho vyšetření je zřejmé, zda je nutná léčba či nikoli.

Výsledek kolposkopie

Předběžný výsledek kolposkopie sděluje lékař ihned, pokud je vše v pořádku závisí další postup na zhodnocení stěru provedeného před kolposkopickým vyšetření. Vyšetření odebraného vzorku ze suspektní oblasti i stěru z děložního čípku trvá asi týden.

K popisu změn na děložním čípku se používá speciální názvosloví. Popisuje se tzv. transformační zóna (TZ), která vlastně znamená přechodovou zónu mezi sliznicí uvnitř děložního hrdla a povrchem čípku. Dále se hodnotí cévy (V) a změny, které se jeví v kolposkopu jako mozaika (M), puntíčkování (P) a další.

Pokud jste byla poslána na kolposkopii po zjištění léze středního nebo těžkého vysokého stupně, může vám lékař navrhnout léčbu konizací.

Konizace je diagnosticko-léčebný zákrok prováděný u přednádorových stavů a časných stádií zhoubných nádorů. V celkové narkóze je z děložního čípku vytnut (vyříznut) kužel tkáně z postižené oblasti.

Po kolposkopii

Po samotném vyšetření můžete ihned odejít domů, nejsou nutná žádná zvláštní opatření, nemusíte odpočívat ani se vyvarovat fyzické námahy a můžete se věnovat jakékoli činnosti.

Další názvy: vaginoskopie, vyšetření pochvy a děložního čípku, nativní kolposkopie

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.