Koncentrační pokus

Obor vyšetření: Interna - Nefrologie

Další názvy: koncentrační test, klasický koncentrační pokus, adiuretinový test

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis koncentračního pokusu

Koncentrační pokus patří mezi funkční vyšetření ledvin, zjišťuje schopnost ledvin tvořit koncentrovanou moč.

Toto vyšetření pomůže lékaři posoudit funkci ledvinných kanálků například při zvýšené tvorbě moči (polyurii), která obvykle bývá doprovázená velkou žízní (polydipsií).
Je více možností, jak koncentrační schopnost ledvin vyšetřit: klasický koncentrační pokus a modernější, dnes častěji užívaný adiuretinový test jsou určeny pro dospělé, pro děti existují upravené varianty.

Koncentrační pokusy jsou prováděny rutinně většinou za hospitalizace na interním oddělení.

U koho nelze koncentrační pokusy provádět?

Nebezpečné by bylo provádění koncentračních pokusů u lidí dehydratovaných, nebo naopak u lidí s retencí tekutin nebo rozvratem vnitřního prostředí. Pokus se musí odložit u pacientů s akutním onemocněním a nelze provádět u pacientů s nedostatečností ledvin.

Funkce ledvin

Na začátku stojí ledvinná tělíska – glomeruly, ve kterých se přefiltrováním krve tvoří primární moč. Primární moče vzniká asi 170 litrů za den, je to vlastně krevní plazma bez bílkovin.

Primární moč teče z glomerulů do spletitého systému ledvinných kanálků – tubulů. V nich je většina vody i v ní rozpuštěných látek vstřebávána zpět do těla, jiné látky (amoniak) jsou naopak až tubuly přidávány do moče.

Až poslední kroky tohoto procesu jsou ovlivněny hormony. Aldosteron snižuje vylučování sodíku a zvyšuje vylučování draslíku, parathormon snižuje vylučování vápníku a zvyšuje vylučování fosforu. Úplně na konci, ve sběracích kanálcích, do procesu tvorby moče zasahuje antidiuretický hormon (ADH), který způsobí zabudování speciálních pórů do stěny sběracích kanálků, kudy se může vstřebávat voda.

Ze 170 litrů primární moče zbude asi 1.5 litru moči sekundární, té, kterou skutečně vymočíme.

Klasický koncentrační pokus


Při tomto testu je nutné 24 – 36 hodin nepít a nejíst potraviny s vysokým obsahem vody (ovoce, zelenina). Po 12, 18, 24, 28 a 32 hodinách odevzdáte moč, měří se její objem a osmolalita. Při zjištění dostatečné koncentrační schopnosti ledvin může být test předčasně ukončen. PO ukončení testu Vám sestřička odebere krev, v laboratoři pak změří i osmolalitu séra. Vydělením osmolarity moče osmolalitou séra získá lékař osmotický index.

Adiuretinový test (DDAVP test)

Adiuretinový test je kratší a pro pacienta pohodlnější variantou koncentračního pokusu. Není třeba tak dlouho žíznit a čekat, až stoupne osmolarita plazmy, abychom se dočkali vzestupu osmolarity moče.

Adiuretin (desmopresin, 1-desamino-8-D-arginin-vazopresin, proto DDAVP test) je uměle vytvořená látka podobná lidskému antidiuretickému hormonu (ADH). Podává se ve formě nosních kapek a způsobí to, co lidský ADH – vestavění pórů prostupných pro vodu do sběrných kanálků ledvin. Tudy se vstřebává voda zpět do těla a vzniká koncentrovanější moč.

Rizika koncentračního pokusu

Jedním z vedlejších účinků adiuretinu je zvyšování krevního tlaku, které může být závažné zvláště u lidí, kteří se již s vysokým tlakem léčí. Proto je nutné krevní tlak opakovaně měřit po celou dobu účinku adiuretinu (cca 8.00 – 12.00).

Co dělat před koncentračním pokusem?

Večer před vyšetřením se naposledy najíte v 18.00, pouze suché jídlo, nesmíte jej zapíjet. Až do 11.00 následujícího dne musíte vydržet bez vody.

Lékař Vám možná doporučí vysadit po dobu testu léky, které pravidelně užíváte. Jejich účinek by mohl oslabit působení adiuretinu na ledviny, případně způsobit spolu s adiuretinem zvýšení Vašeho krevního tlaku.

Pokud máte rýmu, nebo ucpaný nos, upozorněte na to Vašeho lékaře. Adiuretin je obvykle aplikován ve formě nosních kapek, proto musí být Váš nos průchodný.

Proces koncentračního pokusu

Večer v 18.00 se naposled najíte, celou noc nepijete a druhý den ráno v 7.00 odevzdáte vzorek první ranní moče. Potom Vám lékař nebo sestřička nakape do obou nosních dírek po dvou kapkách adiuretinu. Adiuretin lze případně podat i pod jazyk, nebo jako podkožní injekci.

Dál zůstáváte bez vody, a v hodinových intervalech odevzdáváte moč. Lékař tak získá vzorek vaší moče v 8.00, 9.00, 10.00 a v 11.00. Vzorky se ihned posílají do laboratoře na stanovení osmolality.

Pokud osmolalita Vaší moče dosáhne během testu tabulkových hodnot pro Váš věk, může být test předčasně ukončen. Nejpozději v 11.00 test končí odběrem krve, protože pro vypočtení osmotického indexu je nutná i znalost osmolality séra.

Výsledek vyšetření

Výsledek koncentračního pokusu by měl být k dispozici krátce po odběru posledního vzorku.
Výsledky hodnotí lékař podle tabulek v závislosti na Vašem věku. Koncentrační schopnost ledvin totiž s přibývajícími léty klesá.

Věk Osmolalita moče (mmol/kg H2O)
15 – 20 > 970
21 – 30 > 940
31 – 40 > 940
41 – 50 > 940
51 – 60 > 830
61 – 70 > 790
71 - 80 > 780

V pravém sloupci tabulky je uvedena osmolalita – fyzikální veličina, která říká, kolik osmoticky aktivních látek se v určité tekutině nachází. Osmoticky aktivní látky jsou ty, které mají schopnost táhnout za sebou vodu (například projímadla).

Normální osmolalita krevní plazmy je cca 280 mmol/kg H2O, normální moč má osmolalitu v rozmezí 600 – 1100 mmol/kg H2O.

Při obrovském příjmu tekutin se osmolalita může snížit až na 40 mmol/kg H2O, tělo se snaží zbavit vody a šetří přitom v ní rozpuštěnými látkami.

Naopak při koncentračním pokusu je tělo nuceno šetřit vodou, musí se tedy zbavit odpadních produktů metabolizmu rozpuštěných v co nejmenším množství kapaliny.

Hodnocení výsledku

Pokud laboratoř naměří osmolalitu moče stejnou nebo vyšší, než je uvedena v tabulce u Vašeho věku, je koncentrační schopnost Vašich ledvin v pořádku a koncentrační pokus může být ukončen.

Zhruba platí, že je – li osmolalita moče nižší než tabulková, ale nad 600 mmol/kg H2O, jedná se o lehkou poruchu koncentrační schopnosti. Osmolalita v rozmezí** 400 – 600 mmol/kg** H2O ukazuje na středně těžkou poruchu koncentrační schopnosti ledvin a při osmolalitě nižší než 400 mmol/kg H2O mluvíme o poruše těžké.

Další názvy: koncentrační test, klasický koncentrační pokus, adiuretinový test

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.