Mamografie

Obor vyšetření: Radiologie

Další názvy: mammografie, rentgenové vyšetření prsu, duktografie, galaktografie

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis mamografie

Jako mamografie se označuje zobrazení prsu (z latiny mamma – prs, koncovka -grafie znamená popis, zobrazení). Provádí se speciálně upraveným rentgenovým přístrojem, mamografem, který pro zobrazení prsu využívá tzv. měkké rentgenové záření. Používá se hlavně jako screening - pro vyhledávání karcinomu prsu, kde se jeho účinnost udává až 95%. Dokáže zobrazit i nádor, který je ještě velmi malý, nedá se nahmatat a nevyvolává žádné příznaky. V tomto stadiu je nádor většinou zcela vyléčitelný.

Princip mamografu

Vyšetření mamografem se podobá vyšetření rentgenem s několika odlišnostmi. Zaprvé se prs musí správně „napolohovat“, aby použitá dávka záření mohla být co nejmenší a snímky co nejčitelnější. Mamograf je proto vybaven deskami, mezi které se prs vloží a stlačí, stlačení probíhá pozvolně a nemělo by být bolestivé. Druhá odlišnost od běžného rentgenu je používané spektrum záření – mamograf pracuje s tzv. měkkým rentgenovým zářením, které má nižší energii a delší vlnovou délku než paprsky používané pro zobrazení kostí. Nižší energie záření zajistí dostatečný kontrast.

Kdy se mamografie provádí?

Základní indikací pro vyšetření mamografem je mamografický screening, to jest vyhledávání karcinomu prsu, což je u nás nejčastější zhoubné onemocnění u žen.

V České republice se plošný mamografický screening provádí od roku 2002 a udává se, že snižuje úmrtnost na karcinom prsu až o 30%.

Mamografie se tedy provádí především jako vyšetření preventivní, spadá do takzvané sekundární prevence – nemůže samozřejmě zabránit vzniku nádoru, což by byla prevence primární, ale včasným záchytem nádoru může předejít generalizaci onemocnění. Věk žen, u kterých se začíná s mamografickým screeningem je v různých zemích různě mezi 40 a 50 lety. U nás je mamografie hrazena pojišťovnou pro všechny ženy mezi 45 a 69 lety a to jednou za dva roky. Je potřeba mít žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. Žena se může nechat vyšetřit v mamocentru na svou vlastní žádost i častěji, a to od 40 let věku, maximálně jednou za rok. V takovém případě, tedy pokud je jí mezi 40 a 45 lety či pokud poslední mamografie byla provedena před méně než 2 lety, si musí vyšetření hradit sama – cena se pohybuje mezi 400 a 700 Kč.

Jinou kategorii žen představují ženy se zvýšeným rizikem karcinomu prsu, což jsou ženy s výskytem karcinomu prsu u přímých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) a zejména ženy s prokázanou genetickou dispozicí, jako jsou nositelky genů BRCA1 či BRCA2. U těchto žen je na ošetřujícím lékaři, aby zhodnotil jejich míru rizika a screening hrazený pojišťovnou bývá prováděn častěji, popř. i v mladším věku než ve 40.

Dalším důvodem pro provedení mamografie, může být nahmataná bulka v prsu, pokud je ženě více než 30 let. U žen do 30 let věku se dává přednost ultrazvukovému vyšetření, mladá prsní žláza je totiž hutnější a pro mamografii hůře čitelnější, ovšem i mladší ženy mohou být poslány na mamografii, pokud je na ultrazvuku nejasný nález.

Modifikací mamografického vyšetření je duktografie (jinak také galaktografie), která se provádí při abnormální sekreci z mléčné žlázy, a to pokud je sekrece jen na jedné straně, zvláště sekrece s příměsí krve. Pokud se jedná o sekreci mléčnou, oboustrannou (samozřejmě mimo období kojení), bývá to spíše problém hormonální a duktografie by mnoho informací nepřinesla, v takovém případě se provede vyšetření hladiny hormonů. Při duktografii se zavede do vyústění mlékovodu tenká kanyla a vstříkne se tzv. kontrastní látka, to jest látka, která se na rentgenu zobrazuje kontrastně proti okolí. K tomuto účelu se používají sloučeniny jódu.

Kde se mamografie provádí?

Mamografie se provádí na specializovaných pracovištích – v mamocentrech, které mají příslušné vybavení a kde pracuje zkušený personál. Váš gynekolog či praktický lékař je jistě bude znát a nějaké vám doporučí. Je velmi vhodné navštěvovat stále stejné pracoviště, které má k dispozici vaše dřívější snímky a lékař tak může zhodnotit případné změny od posledního vyšetření.

Co dělat před mamografií

Na mamografické vyšetření se není potřeba nijak speciálně připravovat. Je vhodnější přijít v první polovině menstruačního cyklu, zvláště pokud míváte citlivá prsa před menstruací, aby nebylo vyšetření tolik nepříjemné.

Proces mamografie


Při vyšetření si musíte nejprve odložit do půl těla. Vyšetřovaný prs se umístí mezi podložku a kompresní desku mamografu, laborantka zajistí správnou polohu prsu a provede jeho postupnou kompresi – stlačí prs mezi deskami silou asi 70 – 150 N. Komprese je prováděna speciálně školenými laborantkami a neměla by vyvolávat bolest, i když nemusí být vždy zcela příjemná. Stlačení je ale bohužel nutné pro získání kvalitního snímku. Laborantka poté spustí mamograf, zhotoví se snímek a prs se uvolní. Celý proces se zopakuje ještě třikrát, provádějí se totiž celkem čtyři snímky a to jeden horizontálně a jeden šikmý pro každý prs.

Výsledek vyšetření

Snímek z mamografie je velmi rychle k dispozici, poté jej musí prohlédnout, zhodnotit a popsat zkušený lékař. Ve většině případů je vše v pořádku a můžete odejít domů s dobrým pocitem. Lékař může ale také najít nějaké ložisko, o kterém podle obrazu usoudí, že je to benigní, tzn. nezhoubný útvar, ale pro jistotu vás objedná na další kontrolní mamograf za 3 až 6 měsíců. Nejčastěji se jedná o cystu či nějaký malý benigní nádorek z vaziva či tuku. Kontrolní mamografie slouží k tomu, aby lékař porovnal, zda se ložisko nijak nezměnilo a zda tedy jeho první úsudek byl správný. Lékař vás také při nějakém nejasném nálezu může poslat na vyšetření ultrazvukem.

Další, nejobávanější možností je, že lékař objeví nějaké ložisko, které by mohlo být maligní (zhoubné) a musí provést další vyšetření pro zjištění jeho povahy. Nejčastěji se v takovém případě provede tzv. core-out biopsie, kdy se po znecitlivění zavede do ložiska tenká jehla o průměru do dvou milimetrů a odebere se část tkáně pro histologické vyšetření, lékař v průběhu výkonu zobrazuje vnitřek prsu pomocí ultrazvuku, aby zavedl jehlu správně. Tento výkon je prováděn ambulantně, můžete po něm hned odejít domů, ale výsledky se dozvíte až za několik dní.

Další názvy: mammografie, rentgenové vyšetření prsu, duktografie, galaktografie

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.