Pletysmografie

Obor vyšetření: Interna - Pneumologie

Další názvy: Celotělová pletysmografie, plicní celotělová pletysmografie

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis pletysmografie

Celotělová pletysmografie slouží ke zjišťování reziduálního objemu plic a totální plicní kapacity. Běžnější funkční vyšetření plic - spirometrie (měření objemu nadechovaného a vydechovaného vzduchu) tyto objemy nezměří.

Plíce se totiž ani při maximálním výdechu nevyprázdní úplně a objemu, který v plicích zůstane po maximálním výdechu, říkáme „reziduální“. Totální kapacita plic se rovná součtu vitální kapacity (měřitelné spirometrií) a reziduálního objemu.

Princip vyšetření

Měření objemu plic využívá fyzikální vlastnosti plynů popsané Boyle-Marriotovým zákonem. Tito pánové si všimli, že součin objemu (V) a tlaku (p) v uzavřeném tělese zůstává konstantní.

V . p = konst.

Zvětšením tlaku je zmenšen objem a naopak. Když stlačuji nafouknutý pouťový balónek, zmenšuji jeho objem a zvětšuji tlak uvnitř, až nakonec balónek praskne.

Člověk při dýchání střídavě zvětšuje a zmenšuje objem svého hrudníku. Když sedíte uzavřeni ve vzduchotěsném boxu pletysmografu, zrcadlí se vaše dýchací pohyby ve změnách objemu a tlaku v boxu.

Při Vašem nádechu se zvětšuje objem Vašich plic a s nimi i celý hrudník. Tím zmenšíte objem vzduchu v boxu a protože je box vzduchotěsný, zvětší se v něm tlak. Při výdechu se děje totéž naopak.

Pletysmograf měří tlakové a objemové změny v boxu a tlakové změny ve Vašich plicích, z těchto údajů lze dopočítat objem Vašich plic.

Co dělat před pletysmografií

Před vyšetřením nekuřte a informujte lékaře o lécích, které užíváte.

Pokud trpíte klaustrofobií (úzkostí ze stísněných prostor), řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může předepsat léky na uklidnění, nebo pro Vás zkusí zajistit alternativní vyšetření (měření reziduálního objemu diluční metodou).

Proces pletysmografie

Při vyšetření sedíte ve vzduchotěsném boxu s prosklenými dveřmi a dýcháte přes náustek. Na nos dostanete kolíček.

Během vyšetření dýchejte podle pokynu zdravotníků, které uslyšíte z reproduktoru umístěného v boxu. V boxu je i mikrofon, aby naopak obsluha slyšela Vás.

V náustku, přes který dýcháte, je záklopka. Ta se vždy na chvíli uzavře a Vy se v tu chvíli snažíte o nádech a výdech.

Během vyšetření budete požádáni i o prudký nádech a výdech, v náustku je totiž zabudován průtokoměr, který registruje velikost okamžitého průtoku vzduchu v litrech za vteřinu.

Vyšetření trvá asi 10 minut.

Výsledek pletysmografie

Výsledek celotělové pletysmografie dostanete ihned po konci vyšetření.

Znalost reziduálního objemu a jeho poměru k totální plicní kapacitě pomáhá odlišit obstrukční a restrikční poruchy dýchání.

Při astmatu, typické obstrukční poruše, je totální kapacita plic normální. Člověk se zúženými průduškami má problém vydechnout, v plicích zbývá po výdechu více vzduchu. Reziduální objem a jeho poměr k totální kapacitě jsou proto zvýšené.

Typickou restrikční poruchou je plicní fibróza (vazivová přeměna plic). Toto onemocnění snižuje pružnost plic, zhoršuje schopnost pořádně se nadechnout. Snížena je totální kapacita plic a s ní i reziduální objem, jejich vzájemný poměr však zůstává normální.

Další názvy: Celotělová pletysmografie, plicní celotělová pletysmografie

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.