Prstová pletysmografie

Obor vyšetření: Interna - Angiologie

Další názvy: venózně okluzní objemová pletysmografie, okluzivní pletysmografie

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis prstové pletysmografie

Prstová pletysmografie vyšetřuje změny krevního průtoku v drobných cévách prstů vyvolané chladem. Častěji se provádí na rukách, měření na nohách je také možné.

Preventivně se prstovou pletysmografií vyšetřují lidé pracující v chladu a ohrožení vibracemi.

Pletysmografii je nutné odložit při zánětlivém onemocnění vyšetřovaných končetin, při čerstvých úrazech končetin a při akutních infekčních nemocech.

Princip prstové pletysmografie

Při prstové pletysmografii procházejí prstem světelné paprsky. Na jedné straně prstu je jejich zdroj, proti němu stojí čidlo, na které paprsky po částečné absorpci tkáněmi prstu dopadají. Nepatrné tepové změny objemu prstů mění absorpci světla v prstu.

Velmi podobný princip využívá pulzní oximetr, přístroj používaný na všech jednotkách intenzivní péče k měření nasycení krve kyslíkem.

Co dělat před prstovou pletysmografií

Před pletysmografií nepijte alkohol a nekuřte. Neměli byste mít nalakované nehty.

Informujte lékaře o lécích a doplňcích stravy, které užíváte, některé (ginko) mohou ovlivnit výsledek vyšetření.

Proces prstové pletysmografie

Při vyšetření sedíte, ruce máte pohodlně položené na podložce. Lékař postupně změří změny objemu jednotlivých prstů při pulsové vlně. K měření slouží klip přidělaný vždy na poslední článek prstu.

V další části vyšetření ponoříte na 10 minut ruce do chladné vody (cca 10˚C). Poté je zhodnocena změna barvy a teploty Vašich rukou a dalších asi 10 minut se opakovaně natáčejí pletysmografické křivky.

Výsledek prstové pletysmografie

Výsledek prstové pletysmografie je dostupný ihned.

Při pozitivním nálezu Vás lékař pošle na podrobnější vyšetření do angiologické ambulance.

Pokud porucha prokrvení končetin vznikla při výkonu Vašeho zaměstnání, slouží pletysmografie k průkazu nemoci z povolání se všemi právními důsledky pro Vašeho zaměstnavatele.

Další názvy: venózně okluzní objemová pletysmografie, okluzivní pletysmografie

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.