Ultrazvuk karotid

Obor vyšetření: Interna - Angiologie

Další názvy: ultrasonografie krkavic, sonografie, UZ, USG, US, SONO

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Obor: neurologie, radiologie

Popis ultrasonografie

Karotidy (krkavice) jsou hlavním zdrojem okysličené krve pro mozek. Levá karotida odstupuje přímo z aorty, pravá má kmen společný s podklíčkovou tepnou. Karotidy stoupají po přední boční straně krku, před kývačem hlavy. Na úrovni horního okraje štítné chrupavky se dělí na vnitřní a vnější větev. Vnitřní větev vstoupí do lebky a zásobuje krví mozek, vnější větev se dělí na tepny pro krk a hlavu mimo mozek.

Puls karotidy si nahmatáte, když dáte jednu ruku na štítnou chrupavku (ohryzek) a pak ji posunete o 2-3 cm do strany. Ultrazvuk vyšetří průchodnost Vašich karotid mnohem lépe.

Kdy se sonografie provádí?

Lékař Vás na toto vyšetření objedná při podezření na horší zásobení mozku krví, které se může projevit jako závratě, bolesti hlavy, poruchy myšlení a vědomí. UZ karotid je nutné provést po mozkové mrtvici. Preventivně se vyšetřují lidé s vysokým krevním tlakem a s vysokou hladinou cholesterolu.

Rizika ultrazvuku

Dosud nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky diagnostického ultrazvuku, tím je toto vyšetření jedinečné.

Princip vyšetření

Ultrazvuk je zvuk o vysoké frekvenci, člověk jej neslyší. Prostředím se šíří jako vlna střídavého zahušťování a ředění molekul. Zdroj vlnění je v ultrazvukové sondě.
Různé tkáně mají různou echogenitu – schopnost odrážet ultrazvukové vlny.
Ultrazvuková vlna naráží při průchodu tělem na tkáňová rozhraní, tam se vždy část vlny odrazí a zbytek projde dál, k dalšímu tkáňovému rozhraní, aby se zase část odrazila a část prošla atd.

Ultrazvuková sonda odražené vlny přijímá.

Dopplerův jev

V roce 1842 rakouský fyzik a matematik Christian Doppler popsal změnu frekvence vlnění při pohybu vysílače vůči přijímači.

Když se k nám blíží auto se sirénou, slyšíme vyšší tón, než když totéž auto kolem nás projede a pak odjíždí.

Při ultrazvuku karotid se nepohybuje zdroj ani přijímač vlnění, ty jsou v sondě v ruce vyšetřujícího lékaře, ale pohybují se jednotlivá rozhraní. Krev protéká karotidami a s ní i tisíce krvinek, které odrážejí vlny ultrazvuku.

Přístroj na jinak šedém ultrazvukovém obrázku obarví místa proudění krve. To usnadní lékaři měření průsvitu cév, barevné je i víření krve za zúženým místem.

Co dělat před ultrasonografií

Žádná příprava před ultrazvukovým vyšetřením karotid není nutná.

Proces ultrasonografie

Po vstupu do ordinace si odložíte oblečení a položíte se na lehátko. Lékař nanese na sondu nebo přímo na Váš krk speciální gel, aby zlepšil kontakt mezi sondou a kůží. V průběhu vyšetření lékař pohybuje sondou po Vašem krku, chvílemi můžete cítit lechtání nebo tlak, ale určitě ne bolest. Možná Vás lékař požádá o zadržení dechu, nebo o změnu polohy (na bok apod.).

Vyšetření trvá 5 – 10 minut, po jeho skončení dostanete ubrousky na setření zbytků gelu a můžete se obléct. Žádná omezení nejsou po vyšetření nutná.

Výsledek ultrasonografie

Karotidy vidí lékař na monitoru přístroje v reálném čase, obraz lze zastavit a provádět různá měření, přístroj umožňuje i tisk ultrazvukových obrázků. Krev, která teče k sondě, je na obrázcích zobrazena červenou barvou, krev s opačným směrem je modrá.

Pomocí tohoto pro Vás nenáročného vyšetření lékař pozná zúžení karotid, které může způsobit ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvici). A identifikace problému je nutnou podmínkou jeho řešení – Vaší léčby.

Výsledek vyšetření Vám lékař předá ihned po skončení vyšetření.

Další názvy: ultrasonografie krkavic, sonografie, UZ, USG, US, SONO

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: ultrazvuk karotid

Přidejte zkušenost s vyšetřením ultrazvuk karotid

Bez problému - Mindnights (03.04.14)

Vyšetření je bezbolestné. Poslal mě tam neurolog kvůli migrénám. Na krk vám nanesou gel, po něm pak „přejíždějí“ přístrojem, vyšetření trvalo cca 15 min a nebylo ničím nepříjemné.

klidné vyšetření - jamilen (19.11.09)

Sonografie karotid probíhá přesně tak, jak popisujete výše v článku.
Toto vyšetření jsem absolvovala v únoru 2009.
Zula jsem si pouze boty a lehla na lehátko.
Paní doktorka přejížděla nagelovaným snímačem po mém krku a já jsem málem usnula. Bylo to poklidné a v pohodě.
Výsledek byl stenosa do 60% na levé straně.
Na další sono jdu nyní v listopadu. Léčena nejsem.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.