Uroflowmetrie

Obor vyšetření: Urologie

Další názvy: UFM, měření rychlosti močového proudu

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis vyšetření

Uroflowmetrie je neinvazivní vyšetření, pomocí kterého se hodnotí vyprazdňovací funkce močového měchýře a intenzita průtoku moče vývodnými močovými cestami v závislosti na čase. Patří mezi tzv.urodynamické vyšetřovací metody.

Smyslem uroflowmetrie je odhalit příčiny poruch průtoku moče dolními močovými cestami (močový měchýř a močová trubice).

Jedná se o ambulantní vyšetření, pacienta nijak nezatěžuje a nejsou třeba žádná speciální opatření.

Kdy se uroflowmetrie doporučuje?

Doporučení k vyšetření dává obvodní lékař nebo urolog, u žen pak také gynekolog. Anamnéza (potíže, které pacient sděluje) je, před vlastní uroflowmetrií, doplněna dalšími vyšetřeními. Jedná se především o vyloučení infekčního onemocnění močových cest.

Hlavním důvodem, proč je tato metoda indikována, je porucha odtoku moče z močového měchýře.

Může se jednat o tzv. močovou inkontinenci, to je situace, kdy moč samovolně odtéká z močového měchýře. Vyskytuje se především u žen a znamená samozřejmě významný dyskomfort. Příčinou mohou být časté porody, různá onemocnění, užívané léky, charakter zaměstnání, sporty apod.

Opakem močové inkontinence je močová retence, kdy dochází k zadržování moče v močovém měchýři, jelikož z nějakého důvodu nemůže močovou trubicí odtékat. Příčinou je zúžení nebo uzávěr močové trubice například nádorem, zvětšenou prostatou nebo neurologickým onemocněním.

Cílem uroflowmetrie je zhodnocení funkčnosti vývodných cest močových a stanovení vhodného terapeutického řešení.

Co dělat před uroflowmetrií

Před vyšetřením není nutná žádná příprava. Je dovoleno normálně jíst, pít a užívat předepsané léky. Pouze je nutné se před vyšetřením dostatečně napít, aby byl pacient schopen se na požádání vymočit.

Vyšetření se je zcela neomezující a provádí se ambulantně.

Průběh uroflowmetrie

Pacient s naplněným močovým měchýřem je vyzván, aby se vymočil do speciální toalety - uroflowmetru neboli průtokoměru. Součástí toalety je rotující disk, na který dopadá proud moči. Tento disk je proudem moči brzděn, změny otáčení jsou zaznamenávány v podobě křivky a lékař tuto křivku následně vyhodnocuje. Získá tak informace o maximálním a průměrném průtoku moče dolními močovými cestami a o rychlosti močového proudu.

Pomocí kalibrovaného odměrného válce se změří objem moče a z časového měřiče se odečítá doba močení.

Po uroflowmetrii

Po vyšetření nejsou nutná další opatření. Pacient může ihned odejít domů a věnovat se jakékoli činnosti.

Výsledky uroflowmetrie

Uroflowmetrie bývá součástí určitého souboru vyšetření, která mají za cíl objasnit přesnou příčinu pacientových potíží. Teprve po shromáždění všech výsledků může lékař rozhodnout jaké terapeutické řešení je nejvhodnější.

Další názvy: UFM, měření rychlosti močového proudu

Máte zkušenost s tímto vyšetřením?

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.