Vyšetření perimetrem

Obor vyšetření: Oftalmologie (oční)

Další názvy: perimetrie, vyšetření zorného pole

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis vyšetření perimetrem

Pomocí perimetru se vyšetřuje pacientovo zorné pole. Toto vyšetření má důležitou úlohu při diagnostice mnoha očních i neurologických onemocněních.

Princip vyšetření perimetrem

Princip tohoto vyšetření je jednoduchý – pacient se posadí a pohledem fixuje předem daný bod před sebou, v prostoru před ním poté lékař či přístroj vytváří zrakové podněty a pacient lékaři sděluje, když tyto podněty zaznamená.

Orientačně lze zorné pole vyšetřit tak, že si lékař stoupne před pacienta, rozpaží a poté přibližuje ruce směrem k sobě za neustálého mávání prsty, pacient mu sdělí, kdy pohyb zaznamená. Tak lze ale odhalit pouze výrazné zúžení zorného pole. Detailněji lze zorné pole vyšetřit pomocí perimetru, může se při něm odhalit i malý výpadek zorného pole.

Používá se počítačový perimetr, který má opěrku pro pacientovu hlavu, pacientovi se při vyšetření zakryje jedno oko a druhým okem pak hledí na určený bod před sebou, v prostoru před ním se na obrazovce přístroje objevují světelné záblesky a pacient mačká tlačítko, když je zaznamená. Obdobně se pak postupuje pro druhé oko. Počítač poté vytiskne graf se zorným polem vyšetřené osoby.

Jinou variantou je méně přesný perimetr kinetický, při kterém nejsou zrakové vjemy generovány počítačem, ale lékařem, který pohybuje ukazovátky po konstrukci perimetru.

Co je to zorné pole?

Zorné pole je část prostoru, ze kterého dokážeme okem vnímat světelné podněty při fixované oční kouli v jedné poloze. I když fixujeme pohled na nějaký předmět před sebou, periferním viděním snímáme neustále širokou část prostoru, i když si to nemusíme uvědomovat. Uvědomíme si to například, když proběhne v dané oblasti nějaký rychlý pohyb – v tom případě ihned otočíme hlavu daným směrem, i když jsme původně pozorovali něco úplně jiného. Každý máme od narození výpadek zorného pole v místě, kde ze sítnice odstupuje zrakový nerv. Tento výpadek se nazývá slepá skvrna. Při pohledu oběma očima ovšem slepá skvrna výpadek pole nezpůsobuje, jelikož se zorná pole obou očí ve středu překrývají a slepá skvrna každého oka postihuje jinou část zorného pole. Ale ani při zakrytí jednoho oka si této skvrny nevšimneme.

Výpadek zorného pole se odborně nazývá skotom. Skotomy se dělí na dvě skupiny, jednak na takzvané pozitivní skotomy, kdy vidíme v určité oblasti skvrnu různé barvy namísto reálného obrazu, a jednak na skotomy negativní, kdy jednoduše část zorného pole vůbec nevnímáme. Pokud je postižena polovina zorného pole určitého oka, hovoří se o hemianopsii.

Jaká onemocnění se mohou projevit na vyšetření perimetrem?

Výpadkem zorného pole se může projevit řada chorob. Může jít o onemocnění sítníce nebo o onemocnění zrakového nervu, například jeho zánět – retrobulbární neuritida. Ta se může vyskytovat samotná, ale i například jako součást roztroušené sklerózy. Výpadek zorného pole může nastat i při onemocnění hypofýzy. Zvětšující se hypofýza totiž může utlačovat optický nerv.

Co dělat před vyšetřením perimetrem

Na vyšetření perimetrem se není potřeba nijak speciálně připravovat.

Proces vyšetření perimetrem

Vyšetření pomocí počítačového perimetru probíhá tak, že se vyšetřovaný usadí na židli před obrazovku přístroje, umístí bradu na podpěru, jedno oko mu lékař zakryje a odkrytým okem poté pacient neustále hledí na značku uprostřed obrazovky. Na obrazovce se poté objevují světelné body v různých místech a vyšetřovaný mačká tlačítko vždy, když bod uvidí. Poté se stejné vyšetření zopakuje pro druhé oko.

Celé vyšetření perimetrem zabere jen několik minut.

Výsledek vyšetření

Na konci vyšetření vytiskne počítač graf se zorným polem pro každé oko, lékař vás poté bude informovat o výsledku.

Vyšetření může odhalit či vyloučit přítomnost skotomu ve vašem zorném poli.

Další názvy: perimetrie, vyšetření zorného pole

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: vyšetření perimetrem

Přidejte zkušenost s vyšetřením vyšetření perimetrem

Perimetrie byla traumatizující - dontovka (11.06.18)

Vyšetření bylo nebolestivé, ale pro mě velmi traumatizující. Při upřeném pohledu do přístroje se mi začaly před očima objevovat černé skvrny, udělalo se mi špatně od žaludku, tlak a tep vystoupaly k vysokým hodnotám, měla jsem úplně vyschlo v ústech. Chvílemi jsem viděla více světelných bodů naráz, chvílemi jsem propadala panice, že už dlouho nevidím žádné, chvílemi jsem viděla světelné body i zakrytým (nevyšetřovaným) okem. Začala mě bolet hlava, ruce se mi třásly tak, že jsem sotva domáčkla tlačítko. Nakonec jsem tlačítko mačkala hlava nehlava, jen abych vyšetření už měla za sebou.

Když jsem se zvedla od přístroje, byla jsem zpocená a málem jsem omdlela. Výsledek vyšetření nestál za nic a lékař mě poslal na další. Měla jsem z další perimetrie hrozný strach a ten se projevil tak, že po vstupu do zatemněné místnosti s vyšetřovacím přístrojem, se mě zmocnil iracionální dojem, že přístroj mě sleduje, čeká, až udělám chybu, a pokud ji neudělám sama, ztíží mi podmínky vyšetření tak, abych ji udělat musela, a postupně mě připraví o zrak. Dostala jsem panickou ataku a vyšetření nebylo možné provést.

Lékař se tomu velmi divil, ale slíbil mi, že už mě na perimetr posílat nebude a vymyslí alternativní vyšetření. Nevím ovšem, jaké vyšetření to bude. Mám problém i s obyčejným vyšetřením očního pozadí s rozkapanýma očima, protože mám alergickou reakci na kapky Unitropic a lékař mi opakovaně tvrdí, že jiné kapky neexistují.

Nechci tvrdit, že perimetrie má takové účinky na každého, ale já jsem pochodila tak, jak jsem to výše popsala.

Oční perimetr - Klára (31.01.10)

Ahoj,

jmenuji se Klára, je mi 12 let. Před rokem jsem jela k paní doktorce, která mě poslala do nemocnice. Tam mi nejprve změřili nitrooční tlak, poté mně posadili před perimetr. Toto vyšetření nemám vůbec ráda, protože musím 4,5 minuty udržet pozornost na jednom bodě a závisí na tom můj výsledek.

V nemocnici jsem si pobyla 1 den a potom jsem putovala do jiné nemocnice, kvůli chorioretinitidě - zánětu sítnice. K zánětu jsem přišla pomocí toxoplazmozy (asi kvůli syrovému masu). Perimetrické vyšetření jsem absolbovala celkem 7× , není to nic příjemného, ale dá se to vydržet.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.